Zásady ochrany osobních údajů

Kdo zpracovává Vaše údaje?

Provozovatelem webových stránek je Grand IT s.r.o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice 100 00 Praha 10, IČ 28938526, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 154404 1, a jako správce zpracovává Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Jaké Vaše údaje zpracováváme?

Shromažďujeme od Vás pouze osobní údaje, které poskytujeme v souvislosti s nákupem produktů v e-shopu:

  • e-mail,
  • fakturační adresa (pokud ji vyplníte).

Proč Vaše údaje zpracováváme?

Primární důvodem zpracováním Vašich údajů je vyřízení objednávky na e-shopu. Vaše údaje dále můžeme zpracovávat pro:

  • zlepšení kvality našich služeb,
  • kontakt prostřednictvím emailu,
  • provádění analýz a měření návštěvnosti.

Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše osobní údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak převádíme třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek nebo vedením našeho podnikání, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné.

Věříme, že je nutné sdílet informace s cílem vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky v případech nezákonné činnosti, podezření z podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, porušování našich podmínek používání nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem.

Neosobní data však mohou být poskytnuty jiným stranám pro analytické nebo jiné použití, např. Google Analytics.

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Vaše údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je nutné ke splnění těchto účelů a nebude-li Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

Jak jsou Vaše údaje zabezpečeny?

Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit maximální bezpečnost vašich údajů. K ochraně informací přenášených online, používáme nejmodernější SSL šifrování. Přístup k vašim údajům je udělen pouze zaměstnancům, kteří jej potřebují k výkonu práce. Servery sloužící k ukládání údajů přenášejí data v šifrovaném režimu, který zajišťuje absolutní bezpečnost datové komunikace.

Můžeme Vaše údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany soukromí, tedy i se zpracování osobních údajů.

Jak lze souhlas se zpracováním údajů odvolat?

Na Vaši žádost vymažeme Vaše údaje ze všech námi spravovaných databází. Žádost o vymazání, částečné vymazání nebo opravu Vašich osobních údajů můžete zasílat na email: obchod.kniha.cz@booknet.cz nebo na poštovní adresu uvedenou na začátku těchto zásad.